Εισαγωγή

H αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι ένας σημαντικός πυλώνας εξασφάλισης εσόδων στο Πανεπιστήμιο. Mέσω της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας και της εκμετάλλευσης της γνώσης, μπορούν να προσφερθούν χρήσιμες υπηρεσίες και προϊόντα στην κοινωνία. Επιπλέον, κατόπιν αλλαγής του Νόμου του Πανεπιστημίου (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ) μπορούν να ιδρύονται εκ μέρους του Πανεπιστημίου εταιρείες και τεχνοβλαστοί για την ανάπτυξη της γνώσης και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και της Πολιτείας. Με την υποστήριξη των εμπλεκομένων φορέων θα αξιοποιείται η γνώση και θα προσφέρονται ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη που πηγάζουν από την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού να καινοτομεί σε συνδυασμό με ευνοϊκές ντόπιες ή/και διεθνείς οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, με την ποιοτική και συνεχή αμφίδρομη ροή των γνώσεων και πληροφοριών, έτσι που οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι σε εγρήγορση και γνώστες των προσφάτως σωστών και αποτελεσματικών μορφών καινοτομίας.

Η οικονομική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας  προϋποθέτει τη συνέργεια της Πολιτείας, η οποία πρέπει να πεισθεί ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στην οικονομία της χώρας μέσω των εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, των συνεργασιών με τη βιομηχανία της Κύπρου και του εξωτερικού,   της εργοδότησης νεαρών επιστημόνων και της παραγωγής Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα σημαντικά έσοδα που θα προκύπτουν από τη διαδικασία της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω ερευνητική διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών ή ανακάλυψη νέων. Ένα επιπλέον κώλυμα στη διαδικασία δημιουργίας καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι η μη ύπαρξη εθνικού νομικού πλαισίου. Η διάθεση που υπάρχει από το Κράτος είναι  για δημιουργία Εθνικού Φορέα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στα Πανεπιστήμια που να διέπονται από τους κανονισμούς του Εθνικού Φορέα.

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, οι σημαντικές προοπτικές προώθησης Καινοτομίας δημιουργίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που διαφαίνονται είναι:

  • Η ενίσχυση συνεργασιών και συνεργειών με τις υπάρχουσες παραγωγικές τοπικές βιομηχανίες για κοινά προγράμματα ανάπτυξης καθώς και δημιουργία ευκαιριών για συνεργασίες με την διεθνή βιομηχανία/ιδιωτικό τομέα
  • Η δημιουργία τμημάτων σε τομείς αιχμής για άμεσες ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας με την αποφοίτηση
  • Η δημιουργία υποδομών τεχνολογικής ανάπτυξης όπως Ερευνητικό Ινστιτούτο, Κέντρα αριστείας στην εφαρμοσμένη έρευνα, Εξειδικευμένα κέντρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • Η αύξηση προοπτικών για εργοδότηση νεαρών επιστημόνων σε τομείς αιχμής, με άμεσο κέρδος για την οικονομία και θεμέλια για τη δημιουργία της «κοινωνίας της γνώσης», όπως είναι η γενική στρατηγική του Πανεπιστημίου και της πολιτείας.