Επικοινωνία

Αριστόδημος Λανίτης

Λειτουργός Έρευνας
Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων

✆ 2500 2242
✉ a.lanitis@cut.ac.cy